Cẩm nang đầu tư F0

ROCE là gì?

ROCE (Return on capital employed) – lợi nhuận trên vốn là chỉ số cho thấy khả năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra lợi nhuận từ vốn đầu tư.

Lợi nhuận trên vốn sử dụng lớn cho thấy một công ty có năng suất, hiệu quả đầu tư cao. ROCE tính đến cả vốn chủ sở hữu và nợ do đó, chỉ số này là chìa khóa để phân tích hiệu quả tài chính của công ty.

ROCE = EBIT : Vốn sử dụng x 100

Trong đó:

EBIT = Thu nhập trước lãi vay và thuế. EBIT có được bằng cách khấu trừ giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động khỏi tổng doanh thu. EBIT còn được gọi là thu nhập hoạt động. EBIT cho thấy công ty tạo ra bao nhiêu lợi nhuận từ hoạt động của mình.

Vốn sử dụng = Tổng tài sản – Nợ ngắn hạn

ROCE là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng sinh lời và hiệu quả của công ty trong việc sử dụng vốn đầu tư. Nếu ROCE cao, đồng nghĩa công ty đã sử dụng vốn đầu tư một cách hiệu quả để tạo ra lợi nhuận.

Việc so sánh ROCE giữa các công ty trong cùng ngành giúp các nhà đầu tư và nhà quản lý quỹ nhận ra doanh nghiệp có khả năng trong việc tạo lợi nhuận từ vốn đầu tư. Điều này có thể giúp nhà đầu tư ra quyết định đầu tư và tối ưu hóa danh mục đầu tư của mình. ROCE cũng hữu ích trong việc áp dụng tìm cổ phiếu nhiều tiềm năng bằng cách tìm ra các công ty tạo ra lợi nhuận cao trên số vốn doanh nghiệp bỏ ra.

Ngược lại, ROCE thấp có thể chỉ ra rằng công ty đang gặp khó khăn trong việc sinh lời từ số vốn đã đầu tư hoặc đang sử dụng vốn không hiệu quả.

ROCE cũng thường được so sánh với lãi suất tiền gửi ngân hàng hoặc các cơ hội đầu tư khác để đánh giá xem công ty có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn trong các cơ hội đầu tư khác.

Chỉ số ROCE (Return on Capital Employed) ROE (Return on Equity)
Định nghĩa Đo lường hiệu quả của vốn đầu tư của công ty, bao gồm cả vốn chủ sở hữu và vốn vay. Đo lường hiệu quả của vốn chủ sở hữu của công ty.
Phạm vi Xem xét cả vốn chủ sở hữu và vốn vay, cho thấy hiệu quả tổng thể của vốn đầu tư. Tập trung chỉ vào vốn chủ sở hữu và lợi nhuận thuộc sở hữu của cổ đông.
Tầm quan trọng Quan trọng cho nhà đầu tư và người quản lý để đánh giá hiệu suất tài chính. Đặc biệt quan trọng đối với cổ đông, cho thấy tỉ lệ lợi nhuận dựa trên số tiền đầu tư.
Phương pháp tính ROCE = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay / Tổng số vốn đầu tư x 100 ROE = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu x 100
Mức đánh giá hiệu quả ROCE thường thấp hơn ROE do tính toán dựa trên tổng số vốn đầu tư (bao gồm cả vốn vay). ROE thường cao hơn ROCE do tính toán chỉ dựa trên vốn chủ sở hữu (không tính vốn vay).
Ưu điểm Cho thấy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư toàn diện. Cho thấy hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu.

Xem thêm

16,839Thành viênThích
16,698Người theo dõiTheo dõi
12,898Người theo dõiĐăng Ký
facebook-icon
zalo-icon
phone-icon