Điều khoản và điều kiện

Chào mừng đến với www.shipxanh.com! Các điều khoản và điều kiện của việc sử dụng www.shipxanh.com và tất cả các dịch vụ liên quan được nêu trong Thỏa thuận này. Việc truy cập, duyệt hoặc sử dụng Trang web cho thấy rằng bạn đồng ý với  các  điều khoản và điều kiện. Vui lòng đọc kỹ phần A này  trước khi tiếp tục. shipxanh.com có ​​quyền thay đổi tất cả các điều khoản và điều kiện của trang web này bất cứ lúc nào.

1. Chấp nhận đơn hàng

Xin lưu ý rằng có thể có một số đơn đặt hàng mà chúng tôi không thể chấp nhận và phải hủy bỏ.

Chúng tôi sẽ chịu rủi ro và trách nhiệm trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Trong một số trường hợp, các trách nhiệm và rủi ro này được chuyển cho nhà cung cấp dịch vụ hậu cần nhanh. Sau khi bạn ký gửi hàng hóa,  rủi ro thất lạc hàng hóa sẽ chuyển sang bạn .

Nếu bạn không nhận được bất kỳ sản phẩm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi lại sản phẩm bạn đã đặt sau khi xác nhận một số chi tiết.

2. Định giá bằng các loại tiền tệ khác nhau

Giá của các sản phẩm do shipxanh.com bán dựa trên số liệu được tính bằng VNĐ (Việt Nam Đồng). Giá hiển thị bằng các đơn vị tiền tệ khác được quy đổi từ Việt Nam Đồng theo tỷ giá quy đổi cập nhật nhất. Các mệnh giá tiền tệ trên Trang web, không phải trên trang sản phẩm riêng lẻ, có thể không mới nhất. Các khu vực của Trang web nơi các đơn vị tiền tệ không phải của Việt Nam có thể không chính xác bao gồm, nhưng không giới hạn, các biểu ngữ quảng cáo, các trang khuyến mại và thông tin về các trang danh mục sản phẩm. Giá hiển thị trên một trang sản phẩm riêng lẻ, bất kể mệnh giá tiền tệ, là giá hiện tại bạn phải trả cho shipxanh.com, không bao gồm phí vận chuyển.

3. Sử dụng shipxanh.com:

3.1 Để đủ điều kiện sử dụng Dịch vụ  và chấp nhận Điều khoản, bạn phải từ 18 tuổi trở lên dựa trên độ tuổi trưởng thành trong khu vực tài phán của bạn. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi quyền truy cập và sử dụng trang web này của bất kỳ ai sử dụng mật khẩu và thông tin nhận dạng được chỉ định ban đầu cho bạn, bất kể bạn có cho phép truy cập và sử dụng trang web này hay không.

3.2 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng shipxanh.com có ​​thể sửa đổi bất kỳ Điều khoản nào vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các Điều khoản được sửa đổi và lặp lại có liên quan trên Trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web, bạn đồng ý rằng các Điều khoản sửa đổi sẽ áp dụng cho bạn.

3.3 Các Điều khoản không thể được sửa đổi theo cách khác, ngoại trừ bằng văn bản của nhân viên được ủy quyền của shipxanh.com.

3.4 shipxanh.com có ​​thể vận chuyển từ các kho khác nhau. Đối với các đơn hàng có nhiều hơn mặt hàng, chúng tôi có thể chia đơn hàng của bạn thành nhiều gói tùy theo lượng hàng tùy theo quyết định của chúng tôi.

4. Tài khoản thành viên

4.1  Người dùng phải được đăng ký trên Trang web để truy cập hoặc sử dụng một số Dịch vụ. Ngoại trừ sự chấp thuận của shipxanh.com, một Người dùng chỉ có thể đăng ký một tài khoản thành viên trên Trang web. shipxanh.com có ​​thể hủy bỏ hoặc chấm dứt tài khoản thành viên của Người sử dụng nếu shipxanh.com có ​​lý do để nghi ngờ Người sử dụng đã đồng thời đăng ký hoặc kiểm soát hai hoặc nhiều tài khoản thành viên. Hơn nữa, shipxanh.com có ​​thể từ chối đơn đăng ký của Người dùng vì bất kỳ lý do gì.

4.2  Khi đăng ký trên Trang web,  shipxanh.com sẽ chỉ định tài khoản và cấp ID thành viên và mật khẩu (ID thành viên và mật khẩu sẽ do Người dùng đã đăng ký chọn trong quá trình đăng ký) cho mỗi Người dùng đã đăng ký. Một tài khoản có thể có một tài khoản email dựa trên web với không gian lưu trữ hạn chế để Thành viên gửi hoặc nhận email.

4.3  Một bộ ID thành viên và mật khẩu là duy nhất cho một tài khoản.Mỗi Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật và an toàn của ID Thành viên và mật khẩu của bạn và cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn.  Không Thành viên nào được phép chia sẻ, chuyển nhượng hoặc cho phép người khác sử dụng tài khoản Thành viên, ID hoặc mật khẩu của bạn bên ngoài pháp nhân kinh doanh của Thành viên đó. Thành viên đồng ý thông báo cho shipxanh.com ngay lập tức nếu bạn biết về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm nào khác về bảo mật tài khoản của bạn.

4.4  Thành viên đồng ý rằng tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn, đăng bất kỳ thông tin công ty hoặc sản phẩm nào, nhấp để chấp nhận bất kỳ thỏa thuận hoặc quy tắc bổ sung nào, đăng ký hoặc thanh toán bất kỳ dịch vụ nào, gửi email bằng tài khoản email hoặc gửi SMS) sẽ được coi là đã được Thành viên cho phép.

4.5  Thành viên thừa nhận rằng việc chia sẻ tài khoản của bạn với những người khác hoặc cho phép nhiều người dùng bên ngoài tổ chức kinh doanh của bạn sử dụng tài khoản của bạn (gọi chung là “sử dụng nhiều lần”), có thể gây ra tổn hại không thể khắc phục được cho shipxanh.com hoặc những Người dùng khác của Trang web. Thành viên sẽ bồi thường cho  shipxanh.com, các chi nhánh, giám đốc, nhân viên, đại lý và đại diện của chúng tôi về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất lợi nhuận) do việc sử dụng nhiều tài khoản của bạn. Thành viên cũng đồng ý rằng trong trường hợp sử dụng nhiều tài khoản của bạn hoặc Thành viên không thể duy trì tính bảo mật cho tài khoản của bạn,  shipxanh.com sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hành vi vi phạm đó và có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của Thành viên mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với Thành viên.

5. Trách nhiệm của Thành viên

5.1  Mỗi Thành viên đại diện, bảo đảm và đồng ý rằng họ có đầy đủ quyền lực và thẩm quyền để chấp nhận các Điều khoản trong Thỏa thuận này.

5.2  Thành viên sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin hoặc tài liệu về pháp nhân như một phần của quá trình đăng ký trên Trang web cho tài khoản thành viên. Mỗi Thành viên đại diện, bảo đảm và đồng ý rằng

(a)  thông tin và tài liệu đó cho dù được gửi trong quá trình đăng ký hay sau đó trong suốt quá trình tiếp tục sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ là đúng, chính xác, hiện tại và đầy đủ, và

(b)  bạn sẽ duy trì và nhanh chóng sửa đổi tất cả các thông tin và tài liệu để giữ cho nó trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ.

5.3  Khi trở thành Thành viên, bạn đồng ý cho phép  shipxanh.com lưu trữ và sử dụng thông tin của bạn theo Chính sách Bảo mật .

5.4  Mỗi Thành viên đại diện, bảo đảm và đồng ý rằng bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà họ gửi, đăng hoặc hiển thị không vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh hoặc bất kỳ quyền cá nhân hoặc độc quyền nào khác của bất kỳ bên thứ ba nào ( “Quyền của bên thứ ba”).

5.5  Mỗi Thành viên đại diện, bảo đảm và đồng ý rằng Nội dung Người dùng mà bạn gửi, đăng hoặc hiển thị sẽ:

(a) trung thực, chính xác, đầy đủ và hợp pháp;

(b)  không được giả dối, gây hiểu lầm hoặc lừa dối;

(c)  không chứa thông tin phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc quấy rối, tục tĩu, phản cảm, xúc phạm, khiêu dâm hoặc có hại cho trẻ vị thành niên;

(d)  không chứa thông tin phân biệt đối xử hoặc thúc đẩy phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác;

(e)  không chứa bất kỳ liên kết nào trực tiếp hoặc gián tiếp đến bất kỳ Trang web nào khác bao gồm bất kỳ nội dung nào có thể vi phạm Điều khoản.

5.6  Mỗi Thành viên đại diện, bảo đảm và đồng ý rằng bạn sẽ:

(a) thực hiện các hoạt động của bạn trên Trang web tuân thủ mọi luật và quy định hiện hành;

(b) thực hiện các hoạt động của bạn theo các Điều khoản và bất kỳ thỏa thuận bổ sung nào hiện hành;

(c) không sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web để lừa đảo bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;

(d) không mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, xuyên tạc bản thân hoặc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;

(e) không tham gia vào việc gửi thư rác hoặc lừa đảo;

(f) không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn những hoạt động có thể cấu thành tội hình sự, phát sinh trách nhiệm dân sự, v.v.) hoặc khuyến khích hoặc tiếp tay cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào;

(g) không liên quan đến việc cố gắng sao chép, tái tạo, khai thác hoặc chiếm đoạt  các thư mục, cơ sở dữ liệu và danh sách độc quyền khác nhau của shipxanh.com;

(h) không liên quan đến bất kỳ vi rút máy tính nào hoặc các thiết bị và mã phá hoại khác có tác dụng làm hỏng, can thiệp, chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ phần mềm hoặc hệ thống phần cứng, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào;

(i) không liên quan đến bất kỳ kế hoạch nào nhằm phá hoại tính toàn vẹn của dữ liệu, hệ thống hoặc mạng được sử dụng bởi  shipxanh.com và / hoặc bất kỳ người dùng nào của Trang web hoặc truy cập trái phép vào dữ liệu, hệ thống hoặc mạng đó;

(j) không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể tạo ra bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với  shipxanh.com hoặc các chi nhánh của chúng tôi.

5.7  Thành viên không được sử dụng Dịch vụ và tin nhắn của tài khoản thành viên để tham gia vào các hoạt động giống hoặc tương tự với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của shipxanh.com.

5.8  Thành viên đồng ý cung cấp tất cả thông tin, tài liệu cần thiết và sự chấp thuận, đồng thời cung cấp mọi hỗ trợ và hợp tác hợp lý cần thiết cho việc cung cấp Dịch vụ của shipxanh.com, đánh giá xem Thành viên có vi phạm Điều khoản và / hoặc xử lý bất kỳ khiếu nại nào chống lại Thành viên hay không. Nếu Thành viên không làm như vậy dẫn đến sự chậm trễ, hoặc tạm ngừng hoặc chấm dứt, việc cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào, shipxanh.com sẽ không có nghĩa vụ kéo dài thời gian dịch vụ liên quan cũng như không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ sự chậm trễ đó, đình chỉ hoặc chấm dứt.

5.9 Thành viên thừa nhận và đồng ý rằng shipxanh.com sẽ không bị bắt buộc phải chủ động giám sát cũng như thực hiện bất kỳ kiểm soát biên tập nào đối với nội dung của bất kỳ thông báo hoặc tài liệu hoặc thông tin nào được tạo ra, có được hoặc có thể truy cập thông qua Dịch vụ hoặc Trang web. shipxanh.com không xác nhận, xác minh hoặc chứng thực nội dung của bất kỳ nhận xét nào hoặc tài liệu hoặc thông tin khác được thực hiện bởi bất kỳ Thành viên nào. Mỗi Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung thông tin liên lạc của họ và có thể chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm về nội dung bình luận của họ hoặc tài liệu hoặc thông tin khác.

6. Vi phạm của các thành viên

6.1 shipxanh.com bảo lưu quyền theo quyết định riêng của chúng tôi để loại bỏ, sửa đổi hoặc từ chối bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn gửi đến, đăng hoặc hiển thị trên Trang web mà chúng tôi hợp lý cho rằng là bất hợp pháp, vi phạm Điều khoản, có thể là đối tượng của  shipxanh.com hoặc các chi nhánh của chúng tôi đối với trách nhiệm pháp lý, hoặc theo quan điểm của shipxanh.com là không phù hợp.

6.2  Nếu bất kỳ Thành viên nào vi phạm bất kỳ Điều khoản nào hoặc nếu  shipxanh.com có ​​cơ sở hợp lý để tin rằng bất kỳ Thành viên nào vi phạm bất kỳ Điều khoản nào,  shipxanh.com sẽ có quyền áp dụng hình phạt đối với Thành viên, hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của Thành viên đó. shipxanh.com cũng sẽ có quyền hạn chế, từ chối hoặc cấm bất kỳ và tất cả việc sử dụng hiện tại hoặc trong tương lai của bất kỳ Dịch vụ nào khác có thể được cung cấp bởi  shipxanh.com. Các hình phạt mà  shipxanh.com có ​​thể áp đặt bao gồm, trong số những người khác, cảnh báo, xóa bất kỳ danh sách sản phẩm hoặc Nội dung Người dùng nào khác mà Thành viên đã gửi, đăng hoặc hiển thị, áp đặt các hạn chế đối với số lượng danh sách sản phẩm mà Thành viên có thể đăng hoặc hiển thị, hoặc áp đặt các hạn chế đối với Việc thành viên sử dụng bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào của bất kỳ Dịch vụ nào trong khoảng thời gian đó như  shipxanh.com có ​​thể xem là phù hợp theo quyết định riêng của chúng tôi.

6.3 Không giới hạn tính tổng quát của các quy định của Điều khoản, một Thành viên sẽ bị coi là vi phạm Điều khoản trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

(a) shipxanh.com có ​​cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng Thành viên đó đã sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm khác trong bất kỳ giao dịch nào với một bên đối tác .

( b)  shipxanh.com có ​​cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng bất kỳ thông tin nào do Thành viên cung cấp là không cập nhật hoặc không đầy đủ hoặc không đúng sự thật, không chính xác hoặc gây hiểu lầm .

( c)  shipxanh.com tin rằng các hành động của Thành viên có thể gây ra tổn thất tài chính hoặc trách nhiệm pháp lý đối với  shipxanh.com hoặc các chi nhánh của chúng tôi hoặc bất kỳ Người dùng nào khác.

6.4 shipxanh.com có ​​quyền hợp tác đầy đủ với các cơ quan chính phủ, các nhà điều tra tư nhân và / hoặc các bên thứ ba bị thương trong việc điều tra bất kỳ hành vi phạm tội hoặc dân sự bị nghi ngờ nào. Hơn nữa,  shipxanh.com có ​​thể tiết lộ danh tính và thông tin liên hệ của Thành viên, nếu được yêu cầu bởi chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật, bên thứ ba bị thương, hoặc do trát đòi hầu tòa hoặc hành động pháp lý khác. shipxanh.com sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hoặc kết quả phát sinh từ việc tiết lộ đó và Thành viên đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động hoặc khiếu nại nào đối với  shipxanh.com về việc tiết lộ đó.

6.5  Nếu Thành viên vi phạm các Điều khoản,  shipxanh.com cũng có quyền xuất bản các hồ sơ vi phạm đó trên Trang web. Nếu vi phạm đó liên quan đến hoặc bị nghi ngờ một cách hợp lý là liên quan đến các hoạt động không trung thực hoặc gian lận,  shipxanh.com cũng có quyền tiết lộ hồ sơ về vi phạm đó cho các chi nhánh của chúng tôi. Các chi nhánh của shipxanh.com có ​​thể áp đặt giới hạn, đình chỉ hoặc chấm dứt việc Thành viên sử dụng tất cả hoặc một phần dịch vụ do các đơn vị liên kết đó cung cấp cho Thành viên, thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả khác và công bố hồ sơ về việc Thành viên vi phạm Điều khoản trên trang web được điều hành hoặc kiểm soát bởi các chi nhánh của shipxanh.com.

6.6 shipxanh.com có ​​thể, vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định hợp lý của chúng tôi, áp đặt các giới hạn, đình chỉ hoặc chấm dứt việc Thành viên sử dụng bất kỳ Dịch vụ hoặc Trang web nào mà không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Thành viên nếu  shipxanh.com nhận được thông báo rằng Thành viên vi phạm của bất kỳ thỏa thuận hoặc cam kết nào với bất kỳ chi nhánh nào của  shipxanh.com và hành vi vi phạm đó liên quan hoặc bị nghi ngờ một cách hợp lý là liên quan đến các hoạt động không trung thực hoặc gian lận. shipxanh.com sẽ có quyền xuất bản các hồ sơ về vi phạm đó trên Trang web. shipxanh.com sẽ không bị buộc phải điều tra vi phạm đó hoặc yêu cầu xác nhận từ Thành viên.

6.7 Mỗi Thành viên đồng ý bồi thường cho  shipxanh.com, các chi nhánh, giám đốc, nhân viên, đại lý và đại diện của chúng tôi và giữ họ vô hại, khỏi bất kỳ và tất cả các thiệt hại, mất mát, khiếu nại và trách nhiệm pháp lý (bao gồm cả chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường đầy đủ) có thể phát sinh từ việc bạn gửi, đăng hoặc hiển thị bất kỳ Nội dung Người dùng nào, từ việc bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, hoặc từ việc bạn vi phạm Điều khoản.

6.8  Mỗi Thành viên đồng ý thêm rằng  shipxanh.com không chịu trách nhiệm và sẽ không có trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ ai khác đối với bất kỳ Nội dung Người dùng hoặc tài liệu khác được truyền qua Trang web, bao gồm tài liệu gian lận, không đúng sự thật, gây hiểu lầm, không chính xác, phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp và rủi ro thiệt hại do tài liệu đó hoàn toàn thuộc về mỗi Thành viên. shipxanh.com bảo lưu quyền, bằng chi phí của chúng tôi, đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà Thành viên phải bồi thường, trong trường hợp đó Thành viên sẽ hợp tác với shipxanh.com để khẳng định mọi biện pháp bảo vệ có sẵn.

7. Đánh giá và nhận xét

Trừ khi được quy định khác ở nơi khác trong Thỏa thuận này hoặc trên trang web, bất kỳ thứ gì bạn gửi hoặc đăng lên shipxanh.com, bao gồm nhưng không giới hạn, ý tưởng, bí quyết, kỹ thuật, câu hỏi, đánh giá, nhận xét và đề xuất (gọi chung là “Nội dung gửi” ) sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền, và bằng cách gửi hoặc đăng, bạn đồng ý cấp phép không hủy ngang cho mục nhập và tất cả các quyền SHTT liên quan đến nó (không bao gồm các quyền nhân thân như quyền tác giả) cho shipxanh.com mà không tính phí và shipxanh.com sẽ có quyền sử dụng miễn phí bản quyền.

Bạn không được sử dụng một địa chỉ e-mail sai, giả vờ là một người nào đó không phải là bạn, hoặc nói cách khác là đánh lừa shipxanh.com hoặc các bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ Nội dung hoặc Đệ trình nào. shipxanh.com có ​​thể, nhưng sẽ không có nghĩa vụ xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội dung gửi nào (bao gồm cả nhận xét hoặc đánh giá) vì bất kỳ lý do gì.

Tất cả văn bản, đồ họa, ảnh chụp hoặc hình ảnh khác, biểu tượng nút, đoạn âm thanh, biểu tượng, khẩu hiệu, tên thương mại hoặc phần mềm từ và các nội dung khác trên trang web của shipxanh.com (gọi chung là “Nội dung”), thuộc độc quyền của shipxanh.com hoặc các nhà cung cấp nội dung thích hợp của nó. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng đều được bảo lưu bởi shipxanh.com. Những người vi phạm sẽ bị truy tố đến mức tối đa của pháp luật.

8 . Các quy định chung

Các Điều khoản và Điều kiện sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Việt Nam mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật của nó.

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon