Chính sách bảo mật

1. Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã ủng hộ ShipXanh. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn mua sắm tại ShipXanh.com, chúng tôi đưa ra chính sách bảo mật này, thực chất là một hợp đồng điều chỉnh việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

2. Định nghĩa dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng được (‘chủ thể dữ liệu’); một thể nhân có thể nhận dạng là người có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, cụ thể là bằng cách tham chiếu đến một số nhận dạng như tên, số nhận dạng, dữ liệu vị trí. Dữ liệu cá nhân không bao gồm dữ liệu đã được ẩn danh hoặc tổng hợp không thể đảo ngược để nó không còn có thể cho phép chúng tôi, dù kết hợp với thông tin khác hay cách khác, nhận dạng bạn.

Dưới đây là mô tả về các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập và cách chúng tôi có thể sử dụng nó:

2.1  Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào

Tùy thuộc vào sản phẩm và dịch vụ bạn chọn, chúng tôi thu thập các loại dữ liệu cá nhân khác nhau về bạn.

2.2.1 Dữ liệu bạn cung cấp

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp khi bạn tạo tài khoản để sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn điền thông tin tài khoản, liên hệ với chúng tôi, tham gia khảo sát trực tuyến, sử dụng trợ giúp trực tuyến hoặc công cụ trò chuyện trực tuyến của chúng tôi .

2.2.2 Dữ liệu từ thiết bị đầu cuối của bạn

(1) Ảnh / Phương tiện / Tệp

Ứng dụng của chúng tôi có thể sử dụng các tệp hoặc dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Nếu bạn muốn ngăn ứng dụng của chúng tôi truy cập vào dữ liệu điện thoại của mình, bạn có thể đặt lại quyền trên điện thoại của mình. Sau khi có sự cho phép của bạn, quyền truy cập Ảnh / Phương tiện / Tệp có thể bao gồm khả năng:

① Đọc nội dung của bộ lưu trữ USB của bạn (chẳng hạn như thẻ SD).

② Thêm nội dung vào bộ nhớ USB của bạn

③ Định dạng bộ nhớ ngoài

④ Gắn hoặc ngắt kết nối bộ nhớ ngoài

(2) Bộ  nhớ cục bộ

Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin (bao gồm dữ liệu cá nhân) cục bộ trên thiết bị của bạn bằng cách sử dụng các cơ chế như lưu trữ web của trình duyệt (bao gồm HTML 5) và bộ nhớ đệm dữ liệu ứng dụng.

(3) Camera

Bạn có thể tải ảnh lên khi nhận xét bằng các dịch vụ trực tuyến. Vì vậy, chúng tôi nên thu thập hình ảnh và thông tin khác từ máy ảnh và ảnh của thiết bị của bạn. Ví dụ: bạn sẽ không thể tải ảnh lên từ thư viện ảnh của mình trừ khi chúng tôi có thể truy cập vào máy ảnh hoặc ảnh của bạn khi được bạn cho phép.

(4) Số ứng dụng duy nhất

Một số dịch vụ bao gồm một số ứng dụng duy nhất. Số này và thông tin về cài đặt của bạn (ví dụ: loại hệ điều hành và số phiên bản ứng dụng) có thể được gửi đến trang web khi bạn cài đặt hoặc gỡ cài đặt dịch vụ đó hoặc khi dịch vụ đó định kỳ liên hệ với máy chủ của chúng tôi, chẳng hạn như để cập nhật tự động.

2.2.3 Dữ liệu về mua hàng

Nếu bạn mua hàng, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân liên quan đến việc mua hàng. Dữ liệu này bao gồm dữ liệu mua hàng của bạn, chẳng hạn như thư paypal, tên người dùng, địa chỉ giao hàng và thông tin xác thực khác, cũng như chi tiết liên hệ, giao hàng và thanh toán.

2.2.4 Dữ liệu về việc cải thiện các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi

Khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về loại thiết bị bạn sử dụng, số nhận dạng duy nhất của thiết bị, địa chỉ IP của thiết bị, hệ điều hành của bạn, loại trình duyệt Internet mà bạn sử dụng, thông tin sử dụng, thông tin chẩn đoán và thông tin vị trí từ hoặc về máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị khác mà bạn cài đặt hoặc truy cập các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Nếu có, các dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng GPS, địa chỉ IP của bạn và các công nghệ khác để xác định vị trí gần đúng của thiết bị nhằm cho phép chúng tôi cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình.

2 .3 Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Nói chung, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để cung cấp, cải thiện và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của mình, để giao tiếp với bạn, cung cấp cho bạn các quảng cáo và dịch vụ được nhắm mục tiêu, đồng thời để bảo vệ chúng tôi và khách hàng của chúng tôi.

ShipXanh xác định và kiểm soát cách xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với tư cách là người kiểm soát dữ liệu cho các mục đích sau:

2.3.1 Cung cấp, cải tiến và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để giúp chúng tôi cung cấp, cải thiện và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của mình. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích như hoàn thiện quy trình mua sắm, cải thiện trải nghiệm người dùng, phân tích dữ liệu, nghiên cứu và kiểm tra. Việc xử lý như vậy dựa trên sự đồng ý rõ ràng trước của bạn hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ các quy định của chính sách bảo mật trước khi tham gia. Nếu bạn không còn muốn đồng ý với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chọn không tham gia.

2.3.2 Giao tiếp với bạn

Tùy thuộc vào sự đồng ý rõ ràng trước của bạn, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân để gửi cho bạn thông tin tiếp thị liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn về tài khoản hoặc giao dịch của bạn và thông báo cho bạn về các chính sách và điều khoản của chúng tôi. Nếu bạn không còn muốn nhận thông báo qua email cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chọn không tham gia. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu của bạn để xử lý và phản hồi các yêu cầu của bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn không còn muốn đồng ý với các dịch vụ chúng tôi cung cấp ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chọn không tham gia.

2.3.3 Cung cấp và đo lường các quảng cáo và dịch vụ được nhắm mục tiêu

Tùy thuộc vào sự đồng ý rõ ràng trước của bạn, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như trên các trang web và ứng dụng của bên thứ ba và để xác định hiệu quả của các chiến dịch khuyến mại của chúng tôi. Bạn có thể tự do lựa chọn nhận thông tin khuyến mãi hay không. Nếu bạn không còn muốn đồng ý với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chọn không tham gia hoặc chọn “hủy đăng ký” để chọn không tham gia các email đó.

2.3.4 Thúc đẩy an toàn và bảo mật

Tùy thuộc vào sự đồng ý rõ ràng trước của bạn, chúng tôi có thể sử dụng một số biện pháp công nghệ để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn nhằm giúp xác minh tài khoản và các hoạt động bình thường của người dùng, cũng như để thúc đẩy an toàn và bảo mật dữ liệu, chẳng hạn như bằng cách theo dõi gian lận và điều tra hoạt động đáng ngờ hoặc có khả năng bất hợp pháp hoặc vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi. Việc xử lý như vậy dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc giúp đảm bảo an toàn cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

2 .4 Cách chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp công nghệ để đảm bảo hồ sơ dữ liệu cá nhân của bạn là đầy đủ và chính xác, chẳng hạn như cookie và các công nghệ tương tự. Và tùy thuộc vào sự đồng ý trước của bạn, chúng tôi có thể lưu trữ hồ sơ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong mười năm.

3. Cookie và các công nghệ tương tự

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để cung cấp, bảo vệ và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình, chẳng hạn như bằng cách cá nhân hóa nội dung, cung cấp và đo lường quảng cáo, hiểu hành vi của người dùng và cung cấp trải nghiệm an toàn hơn.

Bạn có thể xóa hoặc từ chối cookie bằng cách sử dụng trình duyệt hoặc cài đặt thiết bị của mình, nhưng trong một số trường hợp, làm như vậy có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

3 .1 Định nghĩa về “Cookie”

Cookie là những đoạn văn bản nhỏ được sử dụng để lưu trữ thông tin trên trình duyệt web. Cookie được sử dụng rộng rãi để lưu trữ và nhận số nhận dạng cũng như thông tin khác trên máy tính, điện thoại và các thiết bị khác. Các loại tệp này thực hiện một số công việc khác nhau như ghi nhớ sở thích của bạn và các mục đã chọn, hỗ trợ bạn cải thiện trải nghiệm trang web của mình cũng như cố gắng đảm bảo rằng các quảng cáo hoặc ưu đãi bạn thấy trực tuyến phù hợp hơn với bạn. Những “cookie” này có thể được chia thành 4 loại, mỗi loại được nêu dưới đây.

3 .2 Các loại cookie

3.2.1 Cookie cần thiết nghiêm ngặt

Để cung cấp cho bạn các dịch vụ cơ bản của trang web của chúng tôi, chẳng hạn như truy cập trang web của chúng tôi hoặc mua hàng, những cookie này là rất cần thiết. Nếu bạn tắt các cookie này, chúng tôi sẽ không thể đáp ứng yêu cầu của bạn.

3.2.2 Cookie hiệu suất

Loại này thu thập thông tin ẩn danh về cách mọi người sử dụng trang web và dữ liệu được hợp nhất với những người dùng khác để cho phép chúng tôi cải thiện cách trang web hoạt động. Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie Google Analytics để giúp chúng tôi hiểu cách khách hàng đến trang web của chúng tôi, duyệt qua hoặc sử dụng trang web của chúng tôi và đánh dấu các lĩnh vực mà chúng tôi có thể cải thiện các lĩnh vực như điều hướng, trải nghiệm mua sắm và chiến dịch tiếp thị. Dữ liệu được lưu trữ bởi các cookie này không bao giờ hiển thị chi tiết cá nhân mà từ đó danh tính cá nhân của bạn có thể được thiết lập. Nếu bạn tắt hoặc chọn không tham gia các cookie này, bạn có thể không sử dụng được một số tính năng nhất định của các trang web và dịch vụ của chúng tôi và điều đó có thể làm giảm hỗ trợ hoặc thông tin mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn.

3.2.3 Cookie chức năng

Các cookie này có thể ghi nhớ các hoạt động như tùy chọn của bạn để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn và cải thiện mô hình hoạt động của chúng tôi. Nếu bạn từ chối các cookie này, bạn có thể không sử dụng được một số chức năng nhất định của trang web của chúng tôi.

3.2.4 Cookie Nhắm mục tiêu hoặc Cookie Quảng cáo

Các cookie này thu thập thông tin về thói quen duyệt web của bạn để giúp quảng cáo được cá nhân hóa hơn đối với bạn. Các cookie này có thể ghi nhớ các trang web bạn đã truy cập và chia sẻ chúng với các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà quảng cáo. Nếu bạn từ chối các cookie này, bạn có thể không truy cập được sử dụng các chức năng nhất định của các trang web và dịch vụ của chúng tôi, và nó có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn.

3.2.5 Cookie mạng xã hội

Các cookie này được sử dụng để cho phép bạn chia sẻ các trang và nội dung trên các trang web và dịch vụ của chúng tôi thông qua mạng xã hội của bên thứ ba và các trang web khác. Các cookie này cũng có thể được sử dụng cho mục đích quảng cáo, nếu bạn từ chối các cookie này, bạn có thể không sử dụng được các chức năng nhất định của trang web của chúng tôi và nó có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn.

3 .3 Cookie do Bên thứ ba đặt

Bạn cũng có thể gặp các cookie trên các trang web của chúng tôi do các bên thứ ba đặt. Ví dụ: khi bạn mua sản phẩm của chúng tôi trực tuyến, nhà cung cấp thương mại điện tử của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ khác. Chúng tôi cũng có thể cho phép các bên thứ ba đặt cookie trên trang web của chúng tôi để theo dõi thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn và / hoặc trên các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba, bao gồm cả việc gửi cho bạn các quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên thông tin đó, có thể bao gồm tiếp thị lại các sản phẩm của chúng tôi và các dịch vụ mà bạn đã xem trên các trang web của chúng tôi và trên các trang web của bên thứ ba.

Tuyên bố Cookie này không áp dụng cho các cookie, ứng dụng, công nghệ hoặc trang web được sở hữu và / hoặc điều hành bởi các bên thứ ba, hoặc các hoạt động của bên thứ ba đó, ngay cả khi họ sử dụng hoặc truy cập công nghệ của chúng tôi để lưu trữ hoặc thu thập thông tin. Để hiểu cách các bên thứ ba sử dụng cookie, vui lòng xem lại chính sách bảo mật của họ.

3 .4 Kiểm soát và Chọn không sử dụng Cookie

Bạn có thể thay đổi cài đặt trên trình duyệt của mình để ngăn cookie được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Phần “trợ giúp” của trình duyệt của bạn thường sẽ cung cấp chi tiết về cách quản lý cài đặt cookie. Nếu bạn chọn từ chối cookie, như đã lưu ý ở trên, bạn có thể không sử dụng được một số tính năng của các trang web và dịch vụ của chúng tôi.

3 .5 Các công nghệ tương tự khác

DPAPI (Giao diện Lập trình Ứng dụng Bảo vệ Dữ liệu) là một giao diện lập trình ứng dụng mật mã đơn giản có sẵn như một thành phần tích hợp sẵn trong Windows 2000 và các phiên bản mới hơn của hệ điều hành Microsoft Windows. Về lý thuyết, API bảo vệ dữ liệu có thể cho phép mã hóa đối xứng của bất kỳ loại dữ liệu nào; trên thực tế, công dụng chính của nó trong hệ điều hành Windows là thực hiện mã hóa đối xứng các khóa cá nhân không đối xứng, sử dụng bí mật của người dùng hoặc hệ thống như một đóng góp đáng kể của entropy. DPAPI có thể giúp ghi lại và lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng.

Data Cube là một ứng dụng đơn giản để ghi và phân tích dữ liệu cá nhân.

Nếu bạn chọn từ chối cookie, như đã lưu ý ở trên, bạn có thể không sử dụng được một số tính năng của các trang web và dịch vụ của chúng tôi.

4. quyền của bạn

4.1 Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Dựa trên sự bảo vệ cho quyền riêng tư của bạn, bạn có các quyền sau:

(a)  Bạn có quyền liên hệ với chúng tôi để biết liệu dữ liệu cá nhân của bạn có đang được xử lý hay không, và, trong trường hợp đó, quyền truy cập vào dữ liệu và thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở mục đích xử lý và danh mục dữ liệu cá nhân liên quan.

(b)  Bạn có quyền liên hệ với chúng tôi để sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân không chính xác của bạn liên quan. Có tính đến các mục đích của việc xử lý, bạn cũng có thể tự do hoàn thành dữ liệu cá nhân chưa hoàn chỉnh, bao gồm cả việc cung cấp một bản sao kê bổ sung.

(c)  Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến bản thân bạn.

(d)   Bạn có quyền liên hệ với chúng tôi để đặt giới hạn xử lý, điều này đã giới hạn các cơ quan xử lý của chúng tôi .

(e)  Bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được và truyền những dữ liệu đó cho bên thứ ba.

(f)  Bạn có quyền liên hệ với chúng tôi để đưa ra phản đối của bạn trên cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, bất kỳ lúc nào để xử lý dữ liệu cá nhân.

(g)  Bạn có quyền không phải chịu một quyết định chỉ dựa trên quá trình xử lý tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ, tạo ra các ảnh hưởng pháp lý liên quan đến bạn hoặc tương tự ảnh hưởng đáng kể đến bạn. Khi bạn cần nhận ra quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để đề nghị trợ giúp.

Để bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu dữ liệu từ bạn để cho phép chúng tôi xác nhận danh tính và quyền truy cập của bạn vào dữ liệu đó, cũng như tìm kiếm và cung cấp cho bạn dữ liệu cá nhân mà chúng tôi duy trì.

Có những trường hợp luật hiện hành hoặc các yêu cầu quy định cho phép hoặc yêu cầu chúng tôi từ chối cung cấp hoặc xóa một số hoặc tất cả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi duy trì.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để thực hiện các quyền của mình. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày.

4 . 2  Kiểm tra thông tin chi tiết của bạn

Làm cách nào để kiểm tra dữ liệu cá nhân của tôi

Bạn có thể kiểm tra dữ liệu cá nhân của mình bằng cách nhập “Tài khoản của tôi”.

Xóa thông tin của bạn

Vui lòng liên hệ với chúng tôi khi bạn thấy cần xóa thông tin của mình:

(a)  Dữ liệu cá nhân để cung cấp, cải tiến và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nếu loại dữ liệu này bị xóa, tài khoản của bạn sẽ bị đóng vì tài khoản của bạn không thể được sử dụng bình thường nếu không có loại dữ liệu này.

(b) Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sử dụng để liên lạc với bạn. Nếu loại dữ liệu này bị xóa, chúng tôi sẽ không thể liên hệ với bạn. Vui lòng đưa ra quyết định của bạn một cách thận trọng.

(c) Dữ liệu cá nhân để cung cấp và đo lường các quảng cáo và dịch vụ được nhắm mục tiêu. Nếu loại dữ liệu này bị xóa, bạn sẽ không nhận được tin tức tiếp thị mới nhất và các dịch vụ mua sắm được cá nhân hóa.

(d) Dữ liệu cá nhân liên quan đến việc thúc đẩy an toàn và bảo mật. Nếu loại dữ liệu này bị xóa, tài khoản của bạn sẽ bị đe dọa nghiêm trọng rằng bạn không thể sử dụng tài khoản của mình một cách bình thường.

Nếu bạn xóa dữ liệu của mình, chúng tôi không có nghĩa vụ phải giữ lại dữ liệu của bạn và chúng tôi có thể xóa bất kỳ hoặc tất cả dữ liệu của bạn mà không chịu trách nhiệm pháp lý.Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu liên quan đến bạn nếu chúng tôi tin rằng có thể cần thiết để ngăn chặn gian lận hoặc lạm dụng trong tương lai, nếu luật pháp yêu cầu hoặc cho các mục đích hợp pháp, chẳng hạn như phân tích dữ liệu phi cá nhân, khôi phục tài khoản, kiểm tra hồ sơ của chúng tôi và thực thi các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo các thỏa thuận của chúng tôi.

5. Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi cung cấp một số dữ liệu cá nhân nhất định cho các đối tác chiến lược hợp tác với chúng tôi để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc giúp chúng tôi tiếp thị cho khách hàng. Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được chúng tôi chia sẻ với các công ty này để cung cấp hoặc cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và quảng cáo của chúng tôi; nó sẽ không được chia sẻ với các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị của riêng họ mà không có sự đồng ý trước của bạn.

5.1 Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với các công ty cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như lưu trữ trang web, dịch vụ email, tiếp thị, tài trợ rút thăm trúng thưởng, cuộc thi và các chương trình khuyến mãi khác, kiểm toán, hoàn thành đơn đặt hàng của khách hàng, phân tích dữ liệu, cung cấp dịch vụ khách hàng và tiến hành khách hàng nghiên cứu và khảo sát sự hài lòng. Các công ty này có nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu của bạn và có thể được đặt tại bất cứ nơi nào chúng tôi hoạt động.

5.2 Các chi nhánh của công ty và các giao dịch kinh doanh của công ty

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với các công ty liên kết và đối tác kinh doanh. Trong trường hợp sáp nhập, tổ chức lại, mua lại, liên doanh, chuyển nhượng, tách rời, chuyển nhượng hoặc bán hoặc định đoạt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm cả việc phá sản hoặc các thủ tục tương tự, chúng tôi có thể chuyển nhượng bất kỳ và tất cả dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba có liên quan.

5.3 Tuân thủ pháp luật và bảo mật

Có thể cần — theo luật, quy trình pháp lý, kiện tụng và / hoặc yêu cầu từ các cơ quan công quyền và chính phủ trong hoặc ngoài quốc gia cư trú của bạn — để chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân nếu chúng tôi xác định rằng vì mục đích an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề quan trọng khác, việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân nếu chúng tôi xác định một cách thiện chí rằng việc tiết lộ là cần thiết hợp lý để bảo vệ quyền của chúng tôi và theo đuổi các biện pháp khắc phục sẵn có, thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, điều tra gian lận hoặc bảo vệ hoạt động hoặc người dùng của chúng tôi.

5.4 Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân từ các cư dân EEA

Có thể cần — theo luật, quy trình pháp lý, kiện tụng và / hoặc yêu cầu từ các cơ quan công quyền và chính phủ trong hoặc ngoài quốc gia cư trú của bạn — để chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân nếu chúng tôi xác định rằng vì mục đích an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề quan trọng khác, việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp.

Nếu bạn cư trú trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn của chúng tôi sẽ hợp lý nếu một trong các điều kiện sau được đáp ứng:

(a)  Bất cứ khi nào chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn;

(b)  Bất cứ khi nào việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi hoặc để thực hiện bất kỳ bước tiền hợp đồng nào theo yêu cầu của bạn;

(c)  Khi việc xử lý là cần thiết để chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ pháp lý;

(d)  Khi việc xử lý là cần thiết vì các mục đích lợi ích hợp pháp của chúng tôi;

(e)  Trường hợp cần xử lý vì lý do hợp pháp và hợp lý (trong tình huống này, chúng tôi sẽ giải thích cụ thể chi tiết) .

6. Xử lý dữ liệu trên toàn cầu

Định nghĩa về Xử lý là bất kỳ hoạt động nào hoặc tập hợp các hoạt động được thực hiện trên dữ liệu cá nhân hoặc trên bộ dữ liệu cá nhân, có hoặc không bằng các phương tiện tự động, chẳng hạn như thu thập, ghi lại, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tham vấn , sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền tải, phổ biến hoặc cung cấp sẵn, điều chỉnh hoặc kết hợp, hạn chế, tẩy xóa hoặc phá hủy.

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng trên khắp thế giới và dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến và lưu trữ tại một điểm đến bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”). Nó cũng có thể được xử lý bên ngoài EEA bởi các nhân viên làm việc cho ShipXanh hoặc một trong những nhà cung cấp của chúng tôi. Luật bảo vệ dữ liệu khác nhau giữa các quốc gia, với một số quốc gia cung cấp nhiều biện pháp bảo vệ hơn những quốc gia khác. Bất kể thông tin của bạn được xử lý ở đâu, chúng tôi đều áp dụng các biện pháp bảo vệ tương tự được mô tả trong chính sách này. Chúng tôi cũng cân nhắc đầy đủ về một số khuôn khổ pháp lý liên quan đến việc xử lý dữ liệu.

Khi chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng dưới sự hỗ trợ của các chi nhánh, đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ , dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý ngoài EEA. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ tham gia vào các điều khoản hợp đồng mẫu hoặc dựa trên các cơ sở pháp lý thay thế như Privacy Shield, nếu có, hoặc các quy tắc ràng buộc của công ty mà đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi đã áp dụng. Các biện pháp bảo vệ thích hợp hoặc phù hợp, ví dụ, công nghệ mã hóa, sẽ được cung cấp để đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn. Khách hàng của chúng tôi có quyền lấy bản sao của những dữ liệu đó được chuyển sang nước thứ ba. Nếu bạn cần thực hiện các quyền của mình, hãy liên hệ với chúng tôi. Về chi tiết xử lý dữ liệu của các bên thứ ba có thể tiếp cận dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng đọc phần giới thiệu sau của Bên thứ ba.

7. dữ liệu do bên thứ ba xử lý

7.1 Ủy quyền trước đó của bên thứ ba cho chúng tôi

7.1.1 Facebook, Twitter, Google, VK

Khi bạn đăng nhập bằng tài khoản của mình qua Facebook, Google tại ShipXanh, chúng tôi có thể tự động lấy thông tin đăng nhập của bạn vì các bên thứ ba này trước đây đã cho phép chúng tôi thu thập thông tin của bạn để giúp bạn đăng nhập thuận tiện. Để bảo vệ thông tin của bạn tốt hơn, chúng tôi chân thành khuyên bạn nên tự làm quen với chính sách bảo mật được cung cấp bởi các bên thứ ba này trước khi bạn đăng nhập thông qua tài khoản đã đăng ký tại trang web của họ. Do đó, xin lưu ý rằng bạn cũng nên thực hiện các bước để bảo vệ mình, đặc biệt là trực tuyến. Không chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai khác. Cũng nhớ đăng xuất khỏi trang web và đóng cửa sổ trình duyệt của bạn khi bạn đã hoàn thành công việc của mình. Nếu bạn thực sự phiền cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn thông qua ủy quyền trước đó,

7.1.2 Paypal

Nếu bạn chọn thanh toán trực tuyến thông qua “Thanh toán bằng Paypal”, hãy lưu ý rằng một khi bạn nhấp vào nút, bạn sẽ được liên kết đến trang web của Paypal. Dữ liệu cá nhân mà bạn được yêu cầu cung cấp, bao gồm số thẻ, địa chỉ thanh toán và thông tin liên hệ của bạn, sẽ được thu thập và xử lý bởi Paypal thay vì ShipXanh, mặc dù nhãn hiệu / biểu tượng của chúng tôi vẫn có thể được nhìn thấy ở góc trên cùng bên trái. trang mạng. Chúng tôi chân thành khuyên bạn nên tìm hiểu về chính sách bảo mật của Paypal và thận trọng đưa ra lựa chọn giữa các khoản thanh toán khác nhau. ShipXanh sẽ không chịu trách nhiệm về việc xử lý dữ liệu của bạn bằng Paypal khi bạn nhấp vào nút “Thanh toán bằng Paypal”.

7.2 Các bên thứ ba khác có thể tiếp cận thông tin của bạn

Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, chúng tôi chủ yếu có thể chuyển dữ liệu của bạn cho hai loại bên thứ ba,

7.2.1 Bên thứ ba liên quan đến Quảng cáo & Tiếp thị —— Google 、 Facebook 、 Twitter 、 Amazon 、 Pinterest 、 TradeTracker, v.v.

Thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như những sản phẩm bạn muốn duyệt, có thể được chuyển cho các bên thứ ba này. Bạn có thể nhận được thư Thông báo về quảng cáo và tiếp thị trong e-mail của bạn do chúng tôi và / hoặc các bên thứ ba đã chọn gửi. Bạn có tùy chọn từ chối nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi và / hoặc các bên thứ ba được chọn. Khi bạn đăng ký một tài khoản mới, bạn có thể chọn “hủy đăng ký”. Khi bạn không muốn nhận quảng cáo từ chúng tôi và / hoặc các bên thứ ba đã chọn nữa, bạn nên chọn không tham gia bằng cách liên hệ với chúng tôi (e-mail) hoặc nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” trong bất kỳ thông báo email nào mà bạn nhận được.

7.2.2 Bên thứ ba liên quan đến Thanh toán & Giao hàng —— Paypal 、 Cybersource 、 Adyen 、 Dlocal 、 Stripe 、 Safecharge 、 Oceanpayment, v.v.

Nếu bạn mua hàng từ cửa hàng của chúng tôi, thông tin thanh toán và giao hàng của bạn sẽ cần thiết cho giao dịch. Thông tin của bạn có thể được chuyển cho các bên thứ ba ở trên và được họ xử lý. Chúng tôi cam kết rằng các biện pháp bảo vệ thích hợp hoặc phù hợp, chẳng hạn như công nghệ mã hóa, sẽ được cung cấp để đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn Loại ngày cá nhân này rất quan trọng đối với hoạt động mua hàng của bạn nên chúng tôi thực sự khuyên bạn nên suy nghĩ kỹ khi muốn xóa hoặc phản đối để xử lý những dữ liệu này.

7.3 Giới thiệu về Bên thứ ba ở nước thứ ba

Như chúng tôi đã nêu ở trên, các điều khoản hợp đồng mẫu hoặc cơ sở pháp lý thay thế hoặc các quy tắc ràng buộc của công ty sẽ giúp bảo vệ an toàn thông tin của bạn. Khi chúng tôi nhận thấy một bên thứ ba vi phạm nghĩa vụ của mình và xâm phạm quyền riêng tư của bạn, chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo để sửa chữa sai lầm. Nếu bạn nhận thấy một bên thứ ba vi phạm nghĩa vụ của họ và xâm phạm quyền riêng tư của bạn do lỗi của ShipXanh, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được các biện pháp khắc phục. Chúng tôi cam kết rằng các biện pháp bảo vệ thích hợp hoặc phù hợp, chẳng hạn như công nghệ mã hóa, sẽ được cung cấp để đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn. Khách hàng của chúng tôi có quyền lấy bản sao của những dữ liệu đó được chuyển sang nước thứ ba. Nếu bạn cần thực hiện các quyền của mình, hãy liên hệ với chúng tôi.

7.4 Giới thiệu về các trang web của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến và đi từ các trang web của mạng đối tác, nhà quảng cáo và các bên thứ ba khác của chúng tôi. Nếu bạn theo liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số này, vui lòng lưu ý rằng chúng có chính sách bảo mật riêng và chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với họ trừ khi sự cho phép của bạn hoặc cơ sở pháp lý khác cho phép chúng tôi làm như vậy. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đến các trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về vi phạm dữ liệu cá nhân do các trang web của bên thứ ba này gây ra.

8. An toàn thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật, hành chính và vật lý hợp lý được thiết kế để bảo vệ và giúp ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu của bạn cũng như sử dụng chính xác dữ liệu mà chúng tôi thu thập. Ví dụ: quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn bị giới hạn nghiêm ngặt đối với người kiểm soát dữ liệu, bộ xử lý dữ liệu, nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, những người cần quyền truy cập vào dữ liệu đó để thực hiện nhiệm vụ công việc được giao. Chúng tôi đã xây dựng hệ thống khôi phục để ngăn chặn dữ liệu của bạn bị phá hủy, mất mát, thay đổi, tiết lộ trái phép do công nghệ tự động gây ra.
Điều quan trọng là bạn phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ khỏi truy cập trái phép vào thông tin đăng nhập tài khoản và máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn. “Vi phạm dữ liệu cá nhân” nghĩa là vi phạm bảo mật dẫn đến việc vô tình hoặc bất hợp pháp phá hủy, mất mát, thay đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân được truyền, lưu trữ hoặc xử lý theo cách khác. Chúng tôi sẽ điều tra bất kỳ khiếu nại nào và thông báo cho cá nhân về kết quả điều tra trong một khoảng thời gian hợp lý. ShipXanh đã thành lập Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu (DPO) để cung cấp các phân tích chuyên nghiệp về xử lý dữ liệu cá nhân. Bất cứ khi nào bạn cần trợ giúp trực tiếp từ DPO của chúng tôi, bạn có thể tự do thông báo cho chúng tôi về yêu cầu của mình. Xin lưu ý rằng, mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hết sức, nhưng không có hệ thống bảo mật nào là không thể xuyên thủng. Trong trường hợp vi phạm bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn và các cơ quan có thẩm quyền nếu pháp luật yêu cầu.

9. Quyền riêng tư của người tiêu dùng California

Nếu bạn là cư dân California, bạn có thể có một số quyền. Luật California có thể cho phép bạn yêu cầu chúng tôi:

  • Cung cấp cho bạn các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập hoặc tiết lộ về bạn trong mười hai tháng qua; các loại nguồn của thông tin đó; mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập hoặc bán thông tin cá nhân của bạn; và các loại bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân.
  • Cung cấp quyền truy cập và / hoặc bản sao thông tin nhất định mà chúng tôi nắm giữ về bạn.
  • Xóa thông tin nhất định chúng tôi có về bạn.
  • Ngừng bán thông tin cá nhân của bạn: Trong mười hai tháng trước ngày Tiết lộ này có hiệu lực, chúng tôi đã không bán bất kỳ thông tin cá nhân nào của người tiêu dùng, vì những điều khoản đó được định nghĩa theo Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California.

Bạn có thể có quyền nhận thông tin về các ưu đãi tài chính mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Bạn cũng có quyền không bị phân biệt đối xử (theo quy định của luật hiện hành) khi thực hiện một số quyền của bạn. Thông tin nhất định có thể được miễn trừ khỏi các yêu cầu như vậy theo luật hiện hành. Chúng tôi cần một số loại thông tin nhất định để có thể cung cấp Dịch vụ cho bạn. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa nó, bạn có thể không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ được nữa.

Để biết thêm thông tin về cách truy cập, xem xét và sửa thông tin tài khoản của bạn; chọn không tham gia tiếp thị, quảng cáo, thu thập vị trí và cookie nhất định; và hủy kích hoạt tài khoản của bạn, hãy xem các phần khác của Chính sách quyền riêng tư này.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của thông tin cá nhân của bạn và muốn đảm bảo rằng chúng tôi chỉ cung cấp cho bạn hoặc đại lý được ủy quyền của bạn thông tin cá nhân của bạn. CCPA cũng yêu cầu chúng tôi xác minh danh tính của từng người đưa ra yêu cầu biết thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có về bạn hoặc xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Vì vậy, bạn sẽ được yêu cầu xác minh danh tính của mình trước khi chúng tôi thực hiện yêu cầu của bạn. Để làm như vậy, thông thường bạn sẽ cần phải chứng minh quyền kiểm soát tài khoản liên quan và hiển thị nơi cư trú tại California. Bạn cũng có thể chỉ định một đại lý được ủy quyền để thay mặt bạn thực hiện yêu cầu. Để làm như vậy, bạn phải cung cấp cho chúng tôi văn bản ủy quyền hoặc giấy ủy quyền do bạn ký, để đại lý thay mặt bạn thực hiện. Bạn vẫn cần xác minh danh tính của mình trực tiếp với chúng tôi.

10. Thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của mình để phản ánh các thực tiễn bảo mật mới hoặc khác. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng khi chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Chính sách Bảo mật. Việc sửa đổi Chính sách bảo mật có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân. Do đó, chúng tôi chân thành khuyên bạn nên kiểm tra Chính sách quyền riêng tư trực tuyến định kỳ. Ngoài ra, bạn luôn có thể tự do kiểm tra Chính sách quyền riêng tư thông qua các liên kết nhanh bất cứ khi nào bạn cần nhập dữ liệu cá nhân của mình. Đồng thời, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc sửa đổi bằng cách gửi thông báo đến tài khoản của bạn. Sẽ có một liên kết nhanh đặc biệt trong tài khoản của bạn để cung cấp nội dung đầy đủ của Chính sách Bảo mật.

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon